2020. december 8.

Szerző:
Vanó Péter

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

Tudástérképet fejleszt a frissen alapított MATE

A gödöllői székhellyel, 5 kampusszal indul útjára a Magyar Agrár- és Élet­tudományi Egyetem (MATE). A frissen alapított egyetem leendő Innovációs Központjá­nak célja az egyetemi innovációs intézmény­rendszer hatékonysá­gának javítása, a szolgáltatás­portfólió elemeinek finom­hangolása, a forrás­teremtés, bevétel­generálás és a piaci kapcsolatok bővítése lesz. A központ feladata nemcsak a kapcsolatok számának növelése, hanem a kapcsolatok tartalmának innováció­orientálttá tétele, a co-creation tudás­teremtés és tudás­hasznosítás kiemelt célként való kezelése is.


A Magyar Közlöny 2020/282. számában kihirdetet­tek értelmében 2021. február 1-től Magyar­ország legnagyobb agrár­fókuszú egyeteme születik meg a Szent István Egyetem (SZIE) korábban megkezdett integrációs folyamatának utolsó állomásaként.

A SZIE jogutódjaként a MATE egy olyan oktató- és kutató­egyetem­ként jön létre, amely célja, hogy erősítse az akadémiai szféra és a gazdaság kapcsolatát, a kutatók érdekeltsé­gének megteremtését, rendszerbe foglalja és hasznosítsa az intézmény keretein belül az elmúlt évtizedekben felhalmozódott, illetve a frissen csatlakozó szervezeteknél rendelke­zésre álló tudást és szellemi terméket. Az új szervezet részeként alakul meg az Innovációs Központ, melynek célja az egyetemi KFI tevékenysé­vgek össze­hangolása. A Köz­pont feladatai között szerepel a meglévő partneri kört befogadó adat­bázisok felmérése, harmonizálása, kibővítése, tudás- és kompetencia-management adatbázisok kialakítása, az intézmény­fejlesztési tervvel össz­hangban a KFI témák gondozása.

Mindezen feladatok ellátásához szükséges egy teljeskörű felmérés, melyet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2019-1.2.1-EgyetemiÖKO-2019-00006 projektjének keretében hajt végre az egyetem. Ennek részeként felmérik az egyetemi kutatási infrastruktúrát, az oktatók-kutatók kompetenciáit és szakterületeit, az innovációs szolgáltatások körét, a vállalati kapcsolatok rendszerét, valamint a KFI területhez kapcsolódó szellemi termékeket. Az Egyetemi-ÖKO projektben végzendő felmérések a frissen, illetve 2021. februárjában integrált szervezeti egységek hasonló fel­térképezé­sét célozzák. A projekt 2021. október 31-i zárásáról, valamint a kapcsolódó eredmények­ről is be fogunk számolni.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka