Élmezőnyben a szoftver- és a kreatív ipar

A nemzetgazdaság egészéhez képest foglalkoztatásban és a munka­jövedelemben növelték teljesítményüket a magyarországi szerzői jogi ágazatok – derül ki a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2013 és 2018 közötti időszakot vizsgáló elemzéséből.


A nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékének 8,7 százalékát adták a szerzői jogi ágazatok 2018-ban. Az évi 3128 milliárd forint bruttó hozzáadott értékkel a „hagyományos” nemzetgazdasági ágak között a szerzői joghoz kötődő ágak közvetlenül a kereskedelem után, megelőzve a közigazgatást, az ingatlanügyleteket és a szakmai, tudományos, műszaki tevékenységet, a harmadik helyen szerepeltek.

Nemzetközi összehasonlításban is jelentős a hazai szerzői jogi ága­zatok súlya. A globális átlag a bruttó hozzáadott értékben 5,1 száza­lék, a foglalkoztatásban 5,2 százalék. 49 ország közül a bruttó hozzá­adott értékben Magyarország az Amerikai Egyesült Államok (11,4%) és Dél-Korea (9,9%) után a harmadik, a foglalkoztatásban pedig Ausztrália (8,6%) után a hatodik helyen áll.

A szerzői jogi ágazatokhoz tartozik minden olyan tevékenység, amely az egyéni kreativitáson alapul, és amely az egyén tudásának felhasználásával tud értéket és munkahelyeket létrehozni.

A terület a foglalkoztatást illetően is eredményes volt a vizsgált években, hiszen 2018-ban több mint 353 ezer főt foglalkoztattak, az összes munkavállaló 8,6 százalékát. Ez közel 50 ezer fővel haladta meg a 2013. évi adatot. A szerzői jogi ágazatok összes munka­jövedelme 2018-ban 1194 milliárd forintot tett ki, ami a nemzet­gazdasági érték 9 százaléka. A szerzői jogi ágazathoz tartozó munkaadók a nemzetgazdasági ágak között a köz­igazgatás mögött a negyedik legjelentősebb foglalkoztatók, megelőzve az oktatást, az építőipart és az egészségügyet. A szek­torban elérhető adatok azt is mutatják, hogy a szerzői jogi ágazatokban dolgozók fizetése magasabb az átlagosnál.

A szerzői jogi ágazatok közül kiemelkedik a szoftver és adatbázis területe, amely a bruttó hozzáadott értékben 2,9 százalékot, a foglalkoztatásban 2,4 százalékot tett ki.

Kiemelt jelentőségű még a sajtó és irodalom (1,2% és 1,6%), a szórakoztató elektronikai eszköz (0,9% és 0,4%), valamint a vizuális és grafikus művészet (0,4% és 0,5%).•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka