EU-s támogatással a környezetbarát gyártási folyamatokért

Aktívan tesz a Bay Zoltán Kutatóintézet azért, hogy a közép-európai kis- és középvállalkozások, kkv-k hozzáférjenek az innovációs lehetőségekhez és validálni tudják a tiszta gyártási ötleteiket. Legutóbb egy alternatív felület­kezelési módszert teszteltek szlovén–magyar együttműködésben, egy magyar kkv számára. A projektre a KET4CleanProduction című Horizont 2020 pályázat biztosított forrást.


Sikeresen befejeződött az a nemzetközi projekt, amelyben a Bay Zoltán Kutatóintézet is részt vett, együttműködve a szlovén Stelem és Jožef Stefan Institute partne­rekkel. Az októberben lezárult projekt célja egy alternatív felületkezelési mód­szer (aerosol deposition) alkal­maz­­ható­­sá­gá­nak vizsgálata volt, melynek lé­nye­ge, hogy a megfelelően megválasztott fémporok aeroszolos leválasztással kerülnek a kerámia­hordozóra.

Felületvizsgálat Keyence VHX–2000 típusú digitális optikai mikroszkóppal

A kerámiahordozóra felvitt fémelektródok hagyo­mányosan az úgynevezett screen-prin­ting (SP) gyártási módszerrel készülnek, amely nagy hőmérsékletű (akár 900 °C) technológia. Ez energia-, költség- és idő­hatékonyság szempontjából sem előnyös. Ezzel szemben a projekt által vizsgált innovatív technológia validálása meg­mutatta, hogy az elektromos telje­sítmény a piacon elérhető, SP-tech­no­lógiával gyártott termékekével össze­­mérhető. Az új bevonat adhéziós tulajdonságainak vizsgálati eredményei alátámasztják, hogy a bevonat hordozóhoz való tapadása meg­felelő, sőt a keménység szempontjából a bevonat jobb eredményt mutat a hagyományos eljárással készült elektródok­hoz viszonyítva.

Porminta vizsgálata Setaram Setsys 16/18 típusú DTA géppel

A kutatás eredménye: az SP-tech­no­ló­giával összemérhető előnyös tulaj­don­ságok alacsonyabb hőmérséklet mellett is elérhetők, a gyártási lépések számának csökkentése mellett. Ez hozzájárul a gyártási folyamatok felgyorsulásához, a szükséges emberi erőforrás csökkentéséhez – ezáltal a tiszta gyártáshoz. A projekt eredménye gazdasági és környezetvédelmi szempontból is jelentős, mivel – összehasonlítva a hagyományos technológiákkal – csökkentett gyártási költséget, valamint a káros, illékony szer­ves anyagok csökkentésének lehetőségét eredményezi.

Beágyazott minta előkészítése Saphir típusú csiszoló-polírozó géppel

A KET4CleanProduction projektben 2018 és 2020 között kis- vagy középvállalkozások nyerhettek hat hónapig tartó támogatást a tiszta gyártás (olcsóbb, ke­­vesebb energiát használó, kevesebb hulladékot termelő gyártási folyamatok) fejlesztésére, legalább két kutatóintézet­tel együtt, nemzetközi konzorciumot al­kotva. A Bay Zoltán Kutatóintézet eddig összesen hét sikeres projektben vett részt a KET4CleanProduction támogatásával, magyar, illetve szlovén kkv-kkel együttműködve. A nyolcadik projekt, egy szlo­vák kkv és egy angol kutatóintézeti partner részvételével, jelenleg is folya­mat­ban van.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka