Fontos stratégiai döntések előtt áll az RHK Kft.

Az első kompakt hulladékcsomagok beszállításával tizenhárom évnyi munka fejeződött be, melynek eredményeként végső soron hozzájárulunk a Paksi Atomerőműben meg­termelt villamos energia önköltségi árának alacsony szinten tartásához – emelte ki dr. Kereki Ferenc, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő (RHK) Kft. ügyvezető igazgatója.


Hulladékcsomagok beszállításaAz első kompakt hulladékcsomagok beszállítása a tárolóba.
Pontosan egy évvel ezelőtt jelent meg beszélgetésünk utoljára az Innotéka magazin hasábjain. Akkor a 2023-as év legfontosabb feladatának a kompakt hulladékcsomagok beszállítását jelölte meg Bátaapátiba. Sikerült megvalósítani a feladatot?

– Örömmel jelentem: igen! Megérkeztek az első kompakt hulladék­csomagok a Nemzeti Radio­aktív­hulladék-tárolóba. Ezzel leváltottuk a korábbi, vasbeton konténeres technológiát, és az új fém­konténerek­kel háromszor hely­takarékosab­ban tudjuk tárolni a kis és közepes aktivitású hulladékot, mint eddig – azonos biztonsági színvonalon. Az innovációt a Paksi Atomerőmű szak­embereivel közösen dolgoztuk ki és valósítottuk meg. Az első egyezteté­sekre 2010-ben került sor, majd egy hosszadalmas folyamat vette kezdetét: értékelemzés, kon­cepció­alkotás, műszaki tervezés, biztonsági értékelés, engedélyezés, kivitelezés, üzemeltetés, lakossági tájékoztatás és természetesen mindazon tevékenységek, amelyek a háttérből támogatták a munkavégzést. A tavaly júliusi beszállítással tizenhárom évnyi munka fejeződött be, az eredmény pedig önmagáért beszél: az innováció körülbelül 40 milliárd forinttal csökkenti az atomerőmű kis és közepes aktivitású radioaktív hulladé­kának tárolási költségeit – így végső soron hozzájárul a megtermelt villamos energia önköltségi árának alacsony szinten tartásához –, valamint mérsékli a tér­kiképzéshez kapcsolódó környezeti hatásokat.

Dr. Kereki FerencDr. Kereki Ferenc, az RHK Kft. ügyvezető igazgatója
Mi történt a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tárolóban a múlt évben?

– Az üzemeltetés az előző évekhez hasonló számokat produkált: körülbelül 6,3 köbméter radioaktív hulladékot és mintegy 180 darab sugárforrást fogadott a tároló a különböző ipari és egészségügyi intézményekből. A telephelyhez kapcsolódó kiemelt feladat az úgy­nevezett biztonságnövelő program lefolytatása, melynek során az évtizedekkel ezelőtt elhelyezett (történelmi) hulladékokat kitermeljük, és a jelen­kori szabályozásnak megfelelő csomagolásban tároljuk el őket újra. Ennek a folyamatnak a megvalósításához helyet kell felszabadítani az átmeneti tárolórészen – ide kerülnek majd a kitermelt történelmi csomagok –, melyet az ott jelenleg elhelyezett csomagok bátaapáti telephelyre szállítással tudunk majd biztosítani. Külső vállalkozó bevonásával végrehajtottuk az átszállítandó hulladékcsomagok minősítéséhez szükséges mérések validációját, a mintavételi és mérési hatásfok meghatározását. A hatásfok-meghatározás alapján módosítottuk az átszállítás előkészítésére vonatkozó utasítást, amelynek jelenleg folyamatban van a hatósági jóvá­hagyása. A pozitív visszajelzést az idei évre várjuk, utána megkezdjük az átszállítást Bátaapátiba.

Sugárforrás-feldolgozás a forró kamrában.Sugárforrás-feldolgozás a forró kamrában.
A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában folynak a bővítési munkálatok?

– A legutóbbi bővítés munkálatai még 2019-ben kezdődtek meg, amelynek keretében a 7. tárolómodul létesítése folyik, amely a 25–28. kamrákat foglalja magában. Ez esetben kamránként már 703 darab tároló­csövet helyezünk el a korábbi 527 és 450 darab helyett – változatlan kamraméretben. Ezzel kapacitás­növekedést érünk el. A létesítmény a tervek szerint még idén elkészül, a legnagyobb munka, ami még hátravan, a fent említett tároló­csövek behelyezése a betöltő­fedélzetbe. Mivel a létesítmény moduláris, ezért a beruházási munkálatokkal párhuzamosan folyik az üzemeltetés. Az atomerőművel egyeztetett, az átrakógép átalakításához igazított ütemben fogadta a tároló a kiégett fűtőelemeket 2023-ban, így összesen 240 darab kazettát szállítottak a létesítménybe.

A nagy aktivitású és hosszú élettartamú hulladékok végleges elhelyezésével kapcsolatos kutatások hol tartanak?

– Még mindig a felszíni kutatási fázisnál tartunk, és jó pár év terepi munka szükséges, mire kiderül, hogy a vizsgált nyugat-mecseki területen belül egyáltalán lehetséges-e mélységi geológiai tárolót elhelyezni a hosszú távú biztonság szava­to­lásával. Tavaly elkészítettük azoknak az adatoknak a számító­gépes feldolgozását, amelyeket a korábban lefolytatott nagy felbontású, térbeli szeizmikus mérés során gyűjtöttek a szak­emberek. Kiváló eredmé­nyeket kaptunk: sikerült pontosítani a térségben található Bodai Agyagkő Formáció települési viszonyait, és tisztázni a fő tektonikai szerkezetek helyét a kutatási terület központi részén. A tervek szerint idén sekély­szeizmikus mérésekre kerül sor egy 73 négyzet­kilo­méter kiterjedésű területen belül. Természetesen az elmúlt két évtizedben kialakított víz­földtani megfigyelő­rendszer üzemelte­tése is folyamatos, valamint a 2020–2021-ben lemélyített fúrásokban továbbra is hibátlanul működnek a beépített észlelő­rendszerek, így a három fúrás összesen 18 zónájában figyeljük folyamatosan a mélységi vizek nyomásváltozását.

Vibrátorok kis energiájú rezgéseket gerjesztenekA képen látható vibrátorok kis energiájú rezgéseket gerjesztenek.
A fenti feladatok teljesülésével megvalósulnak az RHK Kft. stratégiai célitűzései?

– Korántsem! Az elmúlt években a kormány kiemelten fontos, a nukleáris iparral kapcsolatos döntéseket hozott, amelyek társaságunk stratégiáját is alapjaiban meghatározzák. Jelenleg is épül az új atomerőmű, és ezzel párhuzamosan az üze­melő blokkok üzemidő-hosszabbítása mellett is elkötelezte magát az Országgyűlés. Ezek a projektek radioaktív hulla­dék és kiégett fűtőelemek keletkezésével járnak majd, melyeket biztonságosan, hatékonyan kell kezelnünk, elhelyeznünk. Ezért felül kell vizsgálnunk, hogy az elmúlt 25 évben használt és jól bejáratott technológiák, koncepciók a biztonság, kapacitás és gazdaságosság tekintetében megállják-e a helyüket a jövőben is. Tudjuk, hogy a kis és közepes aktivitású hulladék hatékony felszín alatti tárolása érdekében elengedhetetlen egy, a nagyon kis aktivitású hulladékok végleges elhelyezésére alkalmas felszíni tároló létesítése a jövőben, hiszen így ez a hulladéktípus nem a bátaapáti tároló kapacitását csökkenti, hanem egy gazdaságosabb, ám ugyanolyan biztonságos alternatívát nyújt ennek a hulladéktípusnak a kezelésére. Mivel ebbe a kategóriába zömmel a Paksi Atomerőmű hulladéka tartozik, 2024-ben ennek a folyamatnak a kezdeti fázisaként egy módszertani kutatást indítunk el Paks közelében. A kiégett fűtőelemek esetében pedig az eddig használt moduláris típusú átmeneti tárolás fenntarthatóságát kell megvizsgálni egy lehetséges konténeres típusú tárolással szemben. Mivel a körülmények folyamatosan változnak, ezért a stratégiánkat is próbáljuk a lehető legoptimálisabban alakítani.•

Címlapkép forrása: RHK


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka