Inno-tér
2024. április 25.

Új lendületet vesz a tőkepiac Magyarországon az NTH csoportnak köszönhetően

Sajtóbeszélgetés keretében április 25-én Katona Bence, a Nemzeti Tőkeholding Zrt. elnök-vezérigazgatója mutatta be a hazai tőkepiac perspektívaváltását, és részletesen ismertetette a Hiventures és Focus Ventures új célkitűzéseit és feladatait.


A Nemzeti Tőkeholding (NTH) csoport 2023. január 1-jén azzal a céllal jött létre, hogy még hatékonyabbá tegye a meglévő, részben vagy egészben állami hátterű tőkealapok forráskihelyezését, felülvizsgálja az alapkezelői megállapodásokat, mozgósítsa a hazai befektetőket, a piacfejlesztés érdekében pedig hiánypótló tőkeprogramokat valósítson meg.
Szakmai irányítási- és kompetenciaközpontként végzett alig több mint egy éves működése mára számos eredményt hozott: a hatékonyabb és átláthatóbb működést biztosító folyamatoknak köszönhetően jelentősen, 49 százalékról 67,6 százalékra nőtt a koordinált 51 darab alap kihasználtsága, az alapkezelési díjak mértékét egységesen évi 1,5 százalékban maximalizálta, továbbá életre hívta a Baross Gábor Tőkeprogramot (BGT), amelynek első, ingatlan- és értékpapíralapokat célzó alprogramjai már most számszerűsíthető eredményeket realizáltak. Legutóbbi intézkedéseként elindította a BGT második pillérét, az Európai Befektetési Alap (EIF) Klíma és Infrastruktúra tőkeprogramjának nemzetközi példáján nyugvó Zöld Alapok Tőkeprogramot, amelynek keretében 200 milliárd forint keretösszeg segíti a zöld átállást célzó fejlesztések és beruházások megvalósítására törő alapkezelőket.

Specializálódó tőkebefektetési kompetenciaközpontok a hatékony vállalkozásfejlesztésért

Az NTH és tulajdonosi joggyakorlója, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közös célja, hogy hozzájáruljon a befektetési környezet javításához, a vállalatok tőkeellátottságának növelésével ösztönözze a gazdaság fejlődését, előmozdítva ezáltal a hazai vállalkozások versenyhelyzetét valamennyi iparágban. A minél hatékonyabb működéshez az NTH megújítja belső struktúráját, amely révén a magyar vállalkozások még hathatósabb segítséget kapnak a továbbiakban.
Ennek megfelelően a két nagyobb célcsoport – a már érett vállalatok, valamint a cseperedő innovatív startupok – életciklusához, növekedési céljaihoz és speciális finanszírozási igényeihez igazodó tőkebefektetési tevékenységét az NTH két specializált kompetenciaközponton keresztül látja el. A Hiventures a hazai kockázati tőkepiac stabil szereplőjeként a startupokat, a Focus Ventures pedig a a hazai piacon már bizonyított közép-és nagyvállalatokat segíti a további fejlődésben.


Hiventures: továbbra is a magyar startupok szolgálatában

A Hiventures 2017-ben indult azzal a céllal, hogy hazai, valamint európai uniós forrásokkal élénkítse a magyar kockázati tőkepiacot, betöltse az ötletfázisú startupok körüli finanszírozási űrt, ösztönözze a vállalkozásalapítást és felhelyezze Magyarországot a régió innovációs térképére. Tevékenysége meghatározó szerepet játszott a hazai startup ökoszisztéma felépítésében, és jelenléte hozzájárult egy mára jól működő és stabil szakmai alapokon nyugvó kockázati tőkepiac megteremtéséhez.
A Hiventures mintegy 7 év alatt több mint 450 startup vállalkozásnál eszközölt tőkebefektetést, ezáltal 250 ötletfázisú vállalkozás elindulását tette lehetővé, tevékenysége nyomán Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb és legaktívabb kockázati tőkealap-kezelőjévé vált. Kiemelkedő szerepet vállalt továbbá abban is, hogy a nagyvállalatok felfedezték a startupokban rejlő lehetőségeket, valamint egyre több piaci befektető, inkubátor és akcelerátor kezdte meg működését hazánkban.
A forrásai felhasználása mindvégig példaértékű volt nemzetközi szinten is a hazai és európai uniós jogszabályokkal összhangban felhatalmazott ellenőrző szervek visszajelzése alapján, számos esetben mintaként szolgált a többi alapkezelő számára közép-kelet-európai szinten is.
Az indulás óta szerzett tapasztalatok alapján elmondható, hogy a Hiventures a hazai startup piacon elvégezte katalizátor és piacfejlesztő feladatát, a megerősödött hazai startup ökoszisztéma pedig mérsékeltebb állami részvétel mellett tud hatékonyan működni a jövőben. Ezért a továbbiakban a Hiventures olyan kizárólag kockázati tőkebefektetői kompetenciaközpontként folytatja működését, amely széleskörű, iparágfüggetlen portfóliójának további értéknövelésére, belső folyamatainak a piaci igényekhez igazítására, valamint hiánypótló, új hazai tőkealapok felállítására való felkészülésre összpontosít. Ám hosszú távú stratégiája változatlan: Hradszki László vezérigazgató koordinálásával Magyarország egyik legjelentősebb és legkonstruktívabb kockázati tőkebefektetőjeként továbbra is a magyar startupok versenyképességének erősítését célozza.

Focus Ventures: perspektívaváltás a hazai vállalatok tőkebefektetéseiben


A Hiventures vállalati üzletága 2019-ben indult el, és az elmúlt években tőkebefektetést biztosított a generációváltás, a beruházás, a fejlesztés vagy éppen fúzió előtt álló közép- és nagyvállalatok számára. A magyar vállalatok tőkeellátottsága ugyanis kulcskérdés, hiszen ez teremti meg a hosszú távon fenntartható gazdasági növekedés alapfeltételeit. A kockázati (VC) és a növekedési (PE) tőkebefektetési formák közötti különbségekből – például a befektetés volumenéből, a finanszírozási paraméterekből, a kockázatvállalás mértékéből, a megtérülési mutatókból, a futamidőkből, a célvállalatok érettségéből – fakadóan 2024-től az NTH csoporton belül különálló cég, a Focus Ventures végzi a Hiventures meglévő, jelenleg 39 cégből álló és mintegy 391 Mrd Ft éves árbevétellel rendelkező vállalati portfóliójának kezelését, illetve az érett vállalatok fejlődését célzó tőkealapok kezelésével és új kihelyezésekkel kapcsolatos feladatokat.
Számos, növekedési tőkét biztosító alap kezelőjeként a Nemzeti Tőkeholding Zrt. 100%-os tulajdonában álló Focus Ventures közvetlen tőkebefektetési ügyleteket valósít meg. Célkitűzése, hogy ösztönző finanszírozási környezetet teremtsen tőkeágon, ezáltal segítse a magyar gazdaság gerincét képező közép- és nagyvállalatok fejlődését, beruházásait, fejlesztéseinek megvalósítását, tőzsdei forrásbevonását, nemzetközi piacokon való megjelenését, továbbá az országok közötti kétoldalú gazdasági kapcsolatok erősítését, nemzetgazdasági szempontból meghatározó iparágak fellendülését. Az NGM-mel közösen a lehető legtöbb vállalkozás finanszírozását célozza, hogy tőkeerőt biztosítson azok hosszú távú és kiszámítható fejlődéséhez.
A Focus Ventures direkt és iparágfüggetlen befektetési stratégiára és egyedülálló eszköztárra építve kíván hozzájárulni az érett vállalatok tranzakcióinak megvalósításához, az egyszerűbbektől a komplexebb beruházásokig. Generalista szemlélete mellett célzottan erősíti a kiemelt stratégiai iparágakban működő vállalkozásokat, transzformatív fejlesztéseket, amelyek közvetlenül formálják a jövőt az energiaátállás, a technológia, a körforgásos gazdaság, valamint a mezőgazdaság és élelmiszeripar területén.
A Focus Ventures évek tudását hordozza új köntösben. A Hiventures vállalati üzletágának kötelékében megszerzett, kifejezetten a közép- és nagyvállalatok fejlődésének elősegítését szolgáló tőkebefektetési megoldások terén felhalmozott tapasztalatokra támaszkodik. Szakemberei speciális ismeretének és meglévő kapcsolatrendszerének köszönhetően, a Hiventures korábbi vezérigazgatójaként már bizonyított Katona Bence vezérigazgató vezetése alatt, már az indulástól hatékonyan és magas szakmai színvonalon látja el feladatait.

Forrás NTH Zt.

Címlapkép: Depositphoto/dapor2560

 
Inno-tér
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka