Kvantum­kulcs­szét­osztáson alapuló kommunikáció

A titkosított kommunikáció mindennapi életünk részévé vált: ha mobiltelefonozunk vagy az internetet használjuk, eszközeink rejtjelezéssel biztosítják, hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá az adatokhoz.


Hazánk is csatlakozott az Európai Unió által 2019-ben indított EuroQCI kezdemé­nyezéshez, melynek célja, hogy az európai or­szágok létrehozzák az első, kvantumos titkosításra épülő távközlési csatornákat. Az ehhez kapcsolódó pályázaton nyertes QCIHungary konzorcium célja a nemzeti kvantumkommunikációs infrastruktúra kiépítése.


A konzorcium tagjaként az ELTE Informatikai Karán az ID Quantique svájci cég által gyártott, úgynevezett optikai kvantumkulcsszétosztást megvalósító, kereskedelmi forgalomban kapható eszközt tesztelhették és próbálhatták ki az Informatikai Kar kutatói. Az összeköttetés az egye­tem Lágymányosi és Trefort-kerti campusa között, hagyományos távközlési hálózaton valósult meg, körülbelül 5 kilométer hosszú üvegszálon.

Az elnyert európai projekt keretében hasonló, erősen titkosított adatkapcsolatok fognak létrejönni Budapest és több magyar nagyváros között, valamint két, érzékeny adatokat kezelő budapesti adatközpont éles üzemben fog kvantumtitkosítással kommunikálni. Ennek megvaló­sítását az elvégzett tesztelés során szerzett tapasztalatok nagyban segítik majd.

A kvantumtitkosítás mellett a kvantuminformatika több területén folyik jelentős kutatás-fejlesztés itthon, melyeket a Kvantuminformatika Nemzeti Laboratórium fog össze.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka