2023. december 1.

Szerzők:
Dr. Nagy Attila Gábor – EK, AEMI Kft.
Dr. Gémes György András – TAM-CERT Magyarország Kft.

Fotó:
Fotók forrása: TAM CERT

Vizsgálatok akusztikus emisszióval

Az akusztikus emisszió (AE) az anyagban külső feszültség hatására kialakuló rugalmas hullámok tanulmányozása, amely lehetővé teszi számtalan következtetés levonását külső terhelésnek kitett anyagokról. Ebben az írásban röviden összefoglaljuk az akusztikus emisszió vizsgálati módszereinek fejlődését, felhasználási területeit és saját vizsgálatainkat.


A módszer egyik korai alkalmazásának tekinthetjük, amikor bányászok, hallva, hogy a bányajáratok gerendái vagy sziklái elkezdtek „nyögni”, sietve elhagyták a bányát. Hallható hang keletkezhet, ha egy ónrudat meghajlítunk, vagy vizsgálták lítium-magnézium ötvözet hőmérséklet hatására létrejövő fázisátalakulását, lemezjátszó-hangszedőt dugva a kristályba (C. S. Barrett). J. Kaiser figyelte meg azt a jelenséget, hogy húzó feszültségnek kitett anyag a második vizsgálatnál már nem ad akusztikus jeleket (Kaiser-effektus). Ez a felismerés az 1950-es évektől nagyobb érdeklődést keltett, elkezdték kutatni a jelenség felhasználási területeit. Az 1960-as évek elején Allen Green és az Aerojet Corporation egy csoportja elkezdte használni az akusztikus emissziós módszert. A Saturn rakéta hajtóanyagtartályait vizsgálták, több érzékelő alkalmazásával – háromszögelést használva – a hangimpulzusok forrásának helyét is meghatározhatták.

Mi is az akusztikus jel?

Az akusztikus jelen azt a rugalmas hullámot értjük, amely az esemény forráshelyéről indul, hasonlóan a hanghoz, de jelen esetben a keletkezett hullámok többnyire nem folyamatosak, hanem egy-egy rövid ideig tartó impulzus formájában terjednek. A „normál” hang kizárólag a levegőben longitudinális hullámként terjed, a szilárd testekben nem ilyen egyszerű a helyzet. Lehetségesek longitudinális, transzverzális, felületi, hajlítási, nyúlási és tor­ziós, valamint Rayleigh-, Lamb-hullámok, ezeknek a hullámfajtáknak a terjedési sebessége általában különböző, ami a forrásmeghatározást komplikálja.

Hogy tudjuk mérni az akusztikus emissziós jeleket?

A jeleket e célra kifejlesztett érzékelőkkel mérjük, a leggyakrabban használt típusok piezoelektromos elven működnek. Az érzékelőket szorosan a vizsgálandó anyaghoz kell rögzíteni (gyakran erős mágnessel), hogy az akusztikai csatolás minél jobb (ezzel együtt az akusztikai ellenállás minél kisebb) legyen (ezt csatolóanyag használatával fokozhatjuk). Az érzékelőben a hang hatására feszültség keletkezik, ez a feszültség mikrovolt (µV) nagyságrendű (ami arányos a deformáció és ezen keresztül az energia mértékével), ezért mielőtt a jelet a gyűjtőegységbe továbbítanánk, előerősítőt kell alkalmaznunk. Az előerősítő sokszor digitális és/vagy analóg szűrést is tud végezni. A kapott jelet küldjük egy általában sokcsatornás mérő­készülékbe. Ez a készülék az analóg jeleket digitalizálja, rögzíti. A készülékkel – kapott szoftver segítségével – analíziseket végezhetünk, lokalizálhatunk, ehhez természetesen a mért test geometriai jellemzőit figyelembe kell vennünk. A műszerek tudnak fogadni külső jeleket (többnyire nyomás és hőmérséklet), az így kapott adatokat is integrálni tudjuk a mérési analízisünkbe.

Érzékelőtartó adapter, a befogott érzékelővel.A fűtőelem-kísérlethez készített érzékelőtartó adapter, a befogott érzékelővel.
Milyen információt hordozhat egy akusztikus jel?

Talán a legfontosabb információ a hangforrás helye. Ahhoz, hogy ezt meghatározhassuk, több érzékelőre van szükségünk, egy lineáris (egy vasrúd például) kiterjedésű anyagnál két érzékelő is elegendő lehet. Ha a hangforrás pontosan a két érintkező között van, akkor azok egyszerre „szólalnak” meg, mivel a hangnak egyenlő távolságot kell megtennie. Időkülönbség esetén az előbb megszólaló érzékelőhöz van a forrás közelebb, az időkülönbségből és a hangterjedési sebességből meghatározható az a távolság, amennyivel az egyik érzékelőhöz közelebb van a forrás. Sík felület esetén már minimum három érzékelőre van szükség, itt már jóval bonyolultabb a hely meghatározása (parabolák metszéspontjait kell vizsgálni). Térbeli elrendezésnél ajánlatos legalább 5-8 érzékelőt használni. Az egy érzékelő által érzékelt jelet beütésnek (angolul: hit) hívjuk, a több érzékelő által lokalizált jelek csoportját hívjuk eseménynek (angolul: event). A fentiekből látható, hogy ezen a területen nagy jelentősége van a pontos időmérésnek; ajánlatos 1 mikroszekundumos (µs) felbontású órát használni. Nagyon fontos jellemző a rugalmas hullám jellege, a burst (kitörés) jellegű hullám utal repedés keletkezésére, az ismétlődő jelek inkább szivárgásra utalhatnak. Fontos jellemző a jel amplitúdója (decibelben [dB] szokás megadni), a 30 dB alatti jelek zajra utalhatnak (például egy tartály nyomáspróbájánál a tartály elemei a nyomás hatására elmozdulhatnak egymáson), az 50 dB feletti jelek utalhatnak maradandó alakváltozásra. A mérésnél meg kell adnunk egy küszöböt a jelszintre; a szint alatti jeleket zajnak tekintjük, ez a szint általában 25-30 dB, de a mérési helyzet és a vizsgált objektum függvényében változhat. További jellemzők a jel energiája, beütésszáma (a jel amplitúdója hányszor haladja meg a küszöbértéket), felfutási ideje. Végezhetünk Fourier-analízist, amivel a jel frekvencia-összetételét vizsgálhatjuk, ez a hallható hangnál a hangszínnek feleltethető meg.

Felhasadt fűtőelemFelhasadt fűtőelem, megfigyelhető a képen, hogyan változott a fűtőelem alakja, láthatók az akusztikus csatolások.
Melyek az akusztikus emissziós roncsolásmentes anyagvizsgálat előnyei, hátrányai?

A vizsgálat előnye, hogy a vizsgált objektumról globális képet ad, mivel a detektorok együttműködésének segítségével a tárgy teljességét vizsgálja, így olyan helyeken is képes anyaghibát kimutatni, ami más vizsgálatokkal nem hozzáférhető. További előnyt jelent, hogy a vizsgálat során a vizsgált objektumban semmilyen károsodás nem keletkezik. Hátránya, hogy feszültséget (tartály esetén például emelt nyomást) kell alkalmaznunk.

16 csatornás akusztikus emissziós készülék16 csatornás akusztikus emissziós készülék, Ethernet- és külső paraméter csatlakozási lehetőséggel.
Az akusztikus emisszió alkalmazási területei

Nyomástartó edények vizsgálata szilárdságra, szivárgásra, korrózióra. Betonszerkezetek, hidak felügyelete, vasúti sínek vizsgálata, fázisátalakulások vizsgálata, földrengések vizsgálata.

Akusztikus emissziós érzékelőAkusztikus emissziós érzékelő (előerősítővel) a reaktortartályon.
Saját méréseink, kísérleteink

Atomerőművi reaktortartályok nyomáspróbájának mérésében évtizedes tapasztalataink vannak. 2017-ig a Központi Fizikai Kutatóintézetben (KFKI) gyártott Dephectophone rendszert használtuk, 2021-től – az AEMI Kft. jóvoltából – modern mérő­műszerrel rendelkezünk. Ezzel a készülékkel már több sikeres mérést hajtottunk végre. Az Energiatudományi Kutatóközpont (EK) Fűtőelem és reaktoranyagok laboratóriumában évek óta folynak a fűtőelem-burkolatcső felhasadásával járó kísérletek, ezek során, magas hőmérsékleten (800–1200 °C), egyre növekvő nyomású nemesgázzal töltjük fel a fűtőelemet. Ezt a kísérletet egészítettük ki akusztikus emissziós méréssel. A fűtőelem két végére rögzítettünk egy érzékelőt, a felhasadás előtt nagyon karakteres burst típusú jeleket kaptunk, ezek előre je­lezték a gyors geometriai változásokat. A felhasadás mellett vizsgáltuk a fűtőelem szivárgását is. A szivárgást nagy nyomású gáz segítségével idéztük elő, végeztünk kísérletet úgy is, hogy a fűtő­elemet vízzel töltöttük fel, figyeltük, hogy az akusztikus jelek hogyan változnak attól, hogy folyadék vagy gáz szivárog.•

Címlapkép forrása: TAM CERT


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka