Kötelező visszaváltás

A jövő év elejétől itthon is elindul a kötelező vissza­váltási rendszer. A kötele­zően vissza­váltási díjas termékek körébe tartozik a tej- és tej­alapú italok kivételé­vel minden üveg-, fém- és műanyag palackos vagy dobozos, 1 deci­liter és 3 liter közötti űr­tartalmú ital­termék csomagolása, melyen a gyártóknak fel kell tüntetniük a jog­szabályban meg­határozott jelölést.


Forrás: freepik.com

Az Energiaügyi Minisztérium tájékozta­tása szerint a kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható italcsomagolás esetén darabonként 50 forint lesz a visszaváltási díj összege. A 400 négyzetméternél nagyobb el­adótérrel rendelkező élelmiszerüzletek­ben visszaváltó automatákat kell elhelyezni. Az ezer főnél nagyobb népességű településeken pedig visszaváltási helyet kell kialakítani. A gyártó ezenkívül a forgalmazóval kötött meg­állapo­dás alapján önkéntesen visszaváltási díjas termékké minősíthet meghatározott terméket vagy csomagolást, amelynek gyártását, illetve forgalomba hozatalát az országos hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelentették.

A kötelező visszaváltási rendszerben való részvétel alól felmentést kaphatnak az évente 5000 darab terméknél kevesebbet forgalomba hozó gyártók. A szabályozás nem vonatkozik a speciális formájú és méretű, ezért automatával vissza nem váltható üvegekre.

Az átmeneti időszakban, 2024. június 30-áig nem kell kivezetni a még jelölés és visszaváltási díj nélkül forgalomba hozott, kötelezően visszaváltási díjas terméknek minősülő italcsomagolásokat, ezek korlátlan ideig a boltok polcain maradhatnak.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka