Inno-tér
2024. július 10.

Gábor Dénes-díj 2024 – felterjesztési felhívás

A Novofer Alapítvány Kuratóriuma kéri a gazdasági tevékenységet folytató társaságok-, a kutatással-, fejlesztéssel-, felsőfokú képzéssel foglalkozó intézmények-, a kamarák-, a műszaki és természet-tudományi egyesületek-, a szakmai vagy érdekvédelmi szervezetek ill. szövetségek vezetőit, továbbá a Gábor Dénes-díjjal korábban kitüntetetteket, hogy j terjesszék fel Gábor Dénes-díjra a látókörükbe került és a feltételeknek megfelelő, általuk ismert, szakmailag és erkölcsileg egyaránt elismert szakembereket.


Azoknak – a jelölők által szakmailag ismert – kreatív, innovatív, jelenleg is tevékeny, az innovációt aktívan művelő magyar (kutató, fejlesztő, feltaláló, műszaki-gazdasági vezető) szakembereknek a jelölését várják, akik itthon, vagy határainkon túl, a természettudományos szakterületek valamelyikén:

  • kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatnak,
  • jelentős, a gyakorlatban az elmúlt 5 évben bevezetett, konkrét tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak létre,
  • megvalósult tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív tevékenységükkel hozzájárultak a környezeti értékek megőrzéséhez, a fenntartható fejlődéshez,
  • személyes közreműködésükkel megalapozták és fenntartották intézményük innovációs készségét és képességét.


A határainkon túl élő magyar alkotó elismerésére javaslatot tehetnek a Magyarország határain túli (ezen a magyarság értendő a világban) magyar szakmai, valamint civil szervezetek és felsőoktatási intézmények vezetői is.

A díjak odaítéléséről a Novofer Alapítvány Kuratóriuma dönt. A díjak személyre szólnak, így alkotó közösségek csoportosan nem jelölhetők. A díj csak egyszer nyerhető el és a Kuratórium nem adományoz posztumusz díjat.

A Kuratórium a felterjesztések alapján az elmúlt 5 évben folytatott, kiemelkedően eredményes innovatív teljesítmény elismeréseként Gábor Dénes-díjat adományoz a jelöltek közül kiválasztott, Magyarországon élő, magyar állampolgársággal rendelkező alkotónak, valamint a határainkon túl élő, magyar nemzetiségű, magyarul tudó alkotónak.
A Kuratórium a felterjesztések alapján sok éve folytatott, kiemelkedően eredményes innovatív teljesítmény elismeréseként Gábor Dénes Életmű-díjat adományoz a jelöltek közül kiválasztott, 75. évnél idősebb, Magyarországon élő, magyar állampolgársággal rendelkező alkotónak, valamint a határainkon túl élő, magyar nemzetiségű, magyarul tudó alkotónak.

A felterjesztés megkívánt tartalma:

  • kitöltött és aláírt adatlap,
  • felterjesztés indoklása,
  • a jelölt szakmai életrajza,
  • hivatkozott alkotások, eredmények listája,
  • két ajánlólevél.


Az adatlap, a felhívás és a felterjesztéssel kapcsolatos részletes tudnivalók letölthetők INNEN.

Az elektronikus teljes felterjesztés beküldési határideje 2024. október 11.

Eredményhirdetés és díjátadás: 2024. december.

További felvilágosítás a gabordenes.hu honlapon található, vagy az alapitvany@novofer.hu email címen és a +36 30 4848 004 telefonszámon kérhető.

Forrás: Novofer Alapítvány

 
Inno-tér
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka