Verseny a nettó zéró kibocsátásért

Egy új felmérés szerint a globális ipar felgyorsítja az energiahatékonysági beruházásokat, mivel a nettó zéró kibocsátás elérésére irányuló verseny egyre intenzívebbé válik.


A felmérés friss információkat nyújt arról, hogyan tervezik az iparágak világszerte azokat az energiahatékony be­ru­házásokat, amelyekkel a nettó zéró kibocsátást kívánják elérni.

Az ABB globális technológiai vállalat megbízásából készült felmérés 13 ország 2294 vállalatát célozta meg, amelyek legalább 500 alkalmazottat foglalkoztatnak. Az energiahatékonysági be­ruházásokra vonatkozó 2022. évi felmérés (Energy Efficiency Investment Survey) egy nemrég kiadott ENSZ-jelentés nyomán készült, amely össze­hangolt fellépésre szólítja fel az országokat, hogy gyorsabb ütemben csökkentsék az üvegház­hatást okozó gázok kibocsátását. A kutatás legfontosabb megállapítása, hogy a vállalatok 54 százaléka már most is végez ilyen be­ru­házásokat, és 40 százalékuk idén tervez ener­gia­­haté­kony­sági fejlesztése­ket. A fel­mé­rés­ben részt vevők arról számoltak be, hogy éves műkö­dési költ­sé­geik 23 százalékát az energia­­fel­hasz­ná­lás teszi ki, ezért a nye­re­sé­ges­ség szempontjá­ból is egyre kiemeltebb szempont az energia­­hatékonyság.

A válaszadók fele a költségeket jelölte meg az energiahaté­kony­­ság-javítás legnagyobb akadályaként, 37 százalékuk pedig az állás­időt tartotta gátló tényezőnek, és mindössze 41 százalékuk véli úgy, hogy rendelkezik az energiahatékonysági intézkedésekkel kap­­csolatos összes szükséges információval.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka