Töretlenül fejlődik az MI

Tavaly újabb területeket hódított meg a mester­séges intelligencia (MI), és világossá vált az is, hogy a járványkezelés vagy éppen a klímaválto­zás elleni harcban is fontos szövetségesünk lehet. A becslések szerint 2025-re a globális MI-piac ér­téke már eléri a 60 milliárd dollárt, a világ GDP-je meg közel 16 billió dollárral emelkedik majd az ilyen típusú fejlesztéseknek köszönhetően.


Chatbotokkal beszélgetünk az ügyfél­­szolgálatokon, érdeklődé­sünk alap­ján kapunk termék­­ajánlatot a web­­áruházak­ban, a streaming­­szolgál­ta­tók pedig azonnal kitalálják, milyen tartalmakat érdemes nekünk kínálni. A minden­napokban leg­gyakrabban a tele­kommuni­káció, a szórakoztató­ipar és a ke­reskedelem területén alkalmazott mesterséges­­intelligencia-alapú fejleszté­sekkel találkoz­hatunk.

A gépi adat­feldolgozás a vírus megismerésében és a vakcina­fejlesztés­ben is szerepet játszik, de az MI segít a járvány­görbék alakulásának előre­jelzésében vagy éppen a kór­termek meg­felelő fertőtlení­té­sében is. A modern technológiai meg­oldások folyamato­san szaporodnak, ennek ellenére a felhasználók csupán harmada gondolja úgy, hogy MI-megoldásokkal találkozik hétköznapjai során. Ugyanakkor fontos az is, hogy a szak­embe­rek és a vállalati oldal is kiemelt szempont­ként kezelje a fejleszté­sekkel kapcso­la­tos őszinteséget és a felelősség­vállalást, továbbá nagy hangsúlyt fektessen az ügy­felek, vásárlók átlátható tájékoztatására.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka