Részecskeelemzés kompakt elektronmikroszkóppal

A néhány évtizedes múltra visszatekintő elektron­mikrosz­kópok – fény­­mikroszkópot meghaladó felbontásukkal – betekintést nyújtanak az anyag­szerkezet belsejébe, és képesek a kémiai összetétel apró változásainak kimutatására.


Egyik nagy családjuk a szinte kézzel­foghatóan plasztikus képet adó pásztázó elektron­mikroszkópok. Ennek tagjai nagy ipari cégek laboratóriumainak keresett mű­szerei, ahol alkatrészek minőségi problémáinak vagy szennyeződések felderítésében segítenek.

Sok laboratóriumot azonban visszatart egy ilyen készülék beszerzésétől a magas ár, esetleg a hozzájuk szükséges szakértelem vagy az általuk igényelt alapterület. Egy új fejlesztés, a kompakt elektron­mikroszkóp szerencsére szélesebb kör számára teszi elérhetővé az elektron­mikroszkópiát. Ezek az asztali (a külföldi szak­irodalomban „desktop”) készülékek elődeiknél jóval kisebbek, könnyebbek és egyszerűbben kezelhetők. Mobil berendezésként akár egy gyártósor mellett is elhelyezhetők.

Tisztaságvizsgálat kompakt elektronmikroszkóppalTisztaságvizsgálat kompakt elektronmikroszkóppal

Érdemes megtekinteni a Thermo Fisher Scientific Phenom nevű kompakt elektron­mikroszkóp-családot. Ezek az egyszerűen kezelhető típusok könnyen választ adnak a laboratóriumok­ban leggyakrabban felmerülő kérdésekre, akár a képi megjelení­tés és azon mikro­méteres távolságok mé­rése, akár a kémiai összetétel meghatározása a feladat. Ám itt még nem ér véget ezeknek a készülékeknek a tudása. A felsorolt feladatokat automatikusan is elvégzik, azaz képesek egy minta felületén, porcsapdán vagy szűrő­papíron fennakadt szennyeződé­seket automatikusan azonosítani, és méretük, illetve kémiai össze­tételük sze­rint osztályozni. Az így kapott eredmények lényegesen pontosabbak és megbízhatóbbak, mint az optikai tisztaság­mérő rendszerekkel gyűjtöttek.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka