Pályázat oltalomszerzés ösztönzésére

December közepéig lehet még pályázni az európai kis- és középvállalkozások szellemitulajdon-védelmének ösztönzésére létrehozott 2250 eurós támogatásra.


A szellemi tulajdon védelme a digitális korban elengedhetetlen, mert ez az egyetlen jogszerű akadálya az egyedi ötletek, ter­mékek vagy szolgáltatások engedély nélküli fel­használásának. Az egyes oltalmi formák, mint például a szabadalom, a védjegy vagy a forma­tervezési minta, gyakran kombinálhatók, tehát ugyanazon megoldás, verseny­eszköz levédése több módon is lehetséges.

Az Európai Bizottság kis- és közép­vállalkozások (kkv-k) támogatását szolgáló alapja az oltalom­szerzés megkönnyítését tűzte ki célul. A visszatérítési program az oltalom­szerzéshez kapcsolódó díjak rész­finanszírozására írt ki pályázatot, amelyre bármely, az Európai Unió területén belül jegyzett kis- és közép­vállalkozás jelentkezhet. Kétféle utalványra lehet pályázni. Az 1500 euróra szóló utalvány véd­jegyek és forma­tervezési minták díjainak részbeni vissza­térítésére igényelhető, s a nemzeti, regionális és uniós szintű oltalmak díjának 75 százalékát, az EU-n kívüli kérelmeknek pedig az 50 százalékát finanszírozza.

A második egy 750 euró értékű támogatás, amelyet nemzeti szintű szabadalmakra lehet felhasználni, a díjak 50 százalékának vissza­térítésével. Az utalványok a támogatás meg­ítélésétől számított négy hónapig érvényesek, ezalatt a vállalkozások igényelhetik és kifizethetik a szellemi tulajdonnal kapcsolatos tevékenysé­geket, és kérhetik a megfelelő vissza­térítést az utalványok aktiválásával. Az aktiválást követően kezdődik a végre­hajtási időszak, amely alatt a vállalkozás további tevékenysé­geket igényelhet, és egyéb vissza­térítést kérhet. Ezen idő­szak idő­tartama az első utalvány esetén hat, a második utalvány esetén 12 hónap. A kérelmek benyújtása kizárólag online lehetsé­ges a kkv-alap weboldalán, december 16-áig.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka