Környezetvédelmi szempontok a szemétszállításban

A hulladékszállításban is egyre kiemeltebb szerepet kap a környezetvédelem, ez volt az idén harmadik alkalommal megrendezett Innovatív Hulladékgazdálkodási konferencia egyik fő témája a hulladékkezelési közszolgáltatás, azaz a szemétszállítás fejlesztési irányainak bemutatása mellett.


A rendezvény szervezői – a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége partnerével közösen – olyan előadókat hívtak meg, akik több oldalról is körüljárták a hulladékgyűjtés és -szállítás témakörét, különös tekintettel a megszokott megol­dá­soktól eltérő lehetőségekre.

Beszámoló hang­zott el egyebek között arról, hogy csökkent a közszolgáltatói rendszer széttagoltsága, 2016-hoz képest 2017 elejére át­lát­­hatóbb, könnyebben kezelhető lett a helyzet. A hulladékgyűjtés járatoptimalizálásának alapvető célja, hogy az új rendszerben időt és költséget lehessen megtakarítani, egyúttal újragondolni a telephelyek és az átrakók pozícióját, mondta az egyik előadó. A teher- és hulladékszállítmányozás innovációjával kap­csolatban a hallgatóság számára is újdonság volt, hogy e-kukásautók járják Pécs, Debrecen és Budapest belvárosi kerületeinek utcáit. Ezek a járművek amellett, hogy jelentős gázolaj-megtakarítással üzemelnek, jóval csendesebbek is. A jövő kihívása, hogy az e-teherautók tankolásához zöld energia álljon rendelkezésre, mert jelenleg még nagyrészt fosszilis erőforrás biztosítja a szükséges energia nagy részét.

A két legnagyobb érdeklődéssel várt előadás a lovas kocsis hulladékszállítás alternatív lehetőségéről tájékoztatta a részt­vevőket. Két település, Nagyvázsony és Bicske döntött úgy, hogy ezt a csendes és környezetkímélő hulladékszállítást választják. Mindkét esetben elmondható, hogy ez az innovatív megoldás nemcsak gazdasági megtakarításokkal, de környezeti haszonnal és társadalmi előnyökkel is jár, számoltak be a települések vezetői.

A rendezvényen szó esett még a hulladékgazdálkodási integráció céljáról, az egységes, közös szakmai színvonal kialakításáról, az ehhez rendelkezésre álló forrásokról és lehetőségekről is, valamint arról, hogy milyen további tervek és stratégiák szerint fejlesztik a szállítási és az előkezelési rendszereket, az Országos Haszonanyag Értékesítési Rendszer kiterjesztését. A konferencia résztvevői beszámolókat hallgathattak meg a járatoptimalizálásról, az elektromos teherautók beszerzéséről, továbbá a fogatos elkülönített hulladékgyűjtés rendszerszintű alkalmazhatóságáról, vizsgálatáról is. 2017 őszén hulladékkezelési szakmérnökképzés indult a Gödöllői és a Miskolci Egyetem közreműködésével, tájékoztatták a hallgatóságot. 2020-ra tervezik a hulladékáramok rendszerének racionalizálását, az anyagában történő hasznosítás szélesítését. A szeméttelepekre kerülő hulladék 10 százalékra csökkentésének teljesítése – az EU által vár­hatóan elfogadásra kerülő célkitűzés – egy későbbi lépésben, a hulladékkezelést, hasznosítást érintő fejlesztések továbbvitelével valósítható csak meg – hangzott el a konferencián.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka