Az ELKH 2021. évi díjai, elismerései

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága a kutatók anyagi és erkölcsi megbecsülésének kifejezésére alapította meg az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Díjat, a fiatal kutatók elismerésére szolgáló Bárány Róbert-díjat, illetve elindította a kutató professor emeritus címek adományozását.


Az ELKH elnöke, Maróth Miklós professzor

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Díjat (ELKH Díj) évente egy olyan kutató nyerheti el, aki a tudományos közösségben széles körű megbecsülésnek örvend itthon és külföldön, kiemelkedő szakmai életutat, kimagasló tudományos teljesítményt, kiváló kutatási eredményt, sza­badalmat tudhat magáénak. Az ELKH Díjat 2021-ben Fodor Pál professzor, turkológus, történész, az MTA doktora nyerte el. Fodor Pál az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója volt 2012–2021 között, jelenleg címzetes főigazgatója. Több mint négy évtizede a hazai és a nemzetközi tudományos élet tevékeny résztvevője és egyben alakítója. A legnagyobb tudományos elismerést kiváltó munkája az Oszmán Birodalom igazgatásának és pénzügyi adminisztrációjának 17. századi változásait és ezek hát­terét feltáró angol nyelvű monográfia.

Fodor Pál professzor

A Bárány Róbert-díj megalapításának és adományozásának célja a 35 év alatti fiatal kutatók kiemelkedő tudományos munkájának elismerése. Idén Bojtár Márton Gáspár (Természettudományi Kutatóközpont, TTK), Bukáné Kaskötő Marietta (Bölcsészettudo­mányi Kutatóközpont, BTK), Draskóczy Eszter (BTK Irodalomtudományi Intézet), Elekes Zoltán (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont), Hajnalné Nagy Szilvia Anett (MTA–PTE Klinikai Idegtudományi Képalkotó Kutatócsoport), Haszpra Tímea (MTA–ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport), Kalivoda Ágnes (Nyelvtudományi Kutatóközpont), Könyves-Tóth Réka (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont), Mezei Kitti (Társadalomtudományi Kutatóközpont), Nagy Eszter (BTK), Nemes Gergő (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet), Pap Domonkos (MTA–SE Gyermekgyógyászati és Nephrológiai Kutatócsoport), Péter Beatrix (Energiatudományi Kutatóközpont), Rádai Zoltán (Ökológiai Kutatóközpont), Spohn Réka (Szegedi Bio­ló­giai Kutató­központ, SZBK), Szatmári Gábor (Agrártudományi Kutatóközpont), Thiering Gergő (Wigner Fizikai Kutatóközpont) és Vargáné Kis Anna (TTK) érdemelte ki az elismerést.

A kutató professor emeritus cím megalapításának és adományozásának célja az ELKH kutatóhelyein tudományos munka­körben foglalkoztatott kutatók eredményes kutatói életpályájának, valamint a tudományszervezés területén végzett jelentős tevékenységének elismerése. Ilyen címet kapott Barna B. Péter (Energiatudományi Kutatóközpont), Barnabás Beáta (Agrártudományi Kutatóközpont), Besenyei Gábor (TTK), Czitrovszky Aladár (Wigner Fizikai Kutatóközpont), Csathó Péter (Agrártudományi Kutatóközpont), G.-Tóth László (Balatoni Limnológiai Kutató­intézet), Gyáni Gábor (BTK), Ormos Pál (SZBK), Párkányi László (TTK), Pintz János (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet), Pukánszky Béla (TTK), Rajkai Kálmán (Agrártudományi Kutató­központ), Rechnitzer János (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont), Szabó Márton (Társadalomtudományi Ku­tatóközpont), Tóth Miklós (Agrártudományi Kutatóközpont), Tóth Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont) és Vörös Imre (Társadalomtudományi Kutatóközpont).•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka