A roncsolásmentes vizsgálat és a hazai vizsgálóközösség ünnepe

A Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség – rövid nevén MAROVISZ – 2019. március 20. és 22. között tizenegyedik alkalommal rendezi meg hagyományos konferenciáját és a hozzá kapcsolódó kiállítást Egerben.


A kétévente megtartott rendezvény kiváló fórumot biztosít a közösség tagjainak, azaz a roncsolásmentes vizsgálólaboratóriumoknak, a vizsgálati eredményeket alkalmazóknak, a vizsgálókészülék-fejlesztőknek, gyártóknak és forgalmazóknak, a kutatóknak és az oktatásban részt vevőknek, továbbá a gazdaság minden érdeklődő szereplőjének a találkozásra, a véleménycserére, az újdonságok bemutatására, illetve megismerésére, az isme­retek gyarapítására, beleértve a személyes kapcsolatok elmélyítését. A rendezvény természetesen nyitott a roncsolásmentes vizsgálattal rokon területek, így a hegesztés, a tágabb értelemben vett anyagvizsgálat és anyagtudomány képviselői számára is. Mindezek miatt joggal tekintjük az eseményt a roncsolásmentes vizsgálat és a hazai vizsgálóközösség ünnepének. A hazai résztvevők mellett – a hagyományokhoz híven – jelen lesznek a MAROVISZ-szal szoros kapcsolatot ápoló külföldi roncsolásmentes vizsgáló szövetségek és szakmai szervezetek képviselői is.

Ultrahangos varratvizsgáló manipulátor

Forradalmi átalakulás zajlik a világban, az élet szinte minden területén. A digitalizáció, a kiber fizikai rendszerek, a felhőalapú informatika és a mesterséges intelligencia terjedése, azaz lényegében az információs technológia és az automatizálás összefonódása testesül meg az Ipar 4.0 kifejezéssel jellemzett negyedik technológiai forradalomban. A fejlődésnek ez az iránya törvényszerűen megjelenik a roncsolásmentes vizsgálat területén is. NDT (Non-Destructive Testing) 4.0 néven már világos koncepciók látnak napvilágot és pozicionálják a roncsolásmentes vizsgálat területén zajló technológiai fejlődést, azaz a jövőt az Ipar 4.0-hoz képest, illetve azon belül. Az NDT 4.0 a technológia olyan új területeire is kiterjed, mint az additív gyártással (3D nyomtatással) előállított termékek vizsgálata, az intelligens szenzortechnológia (Structural Health Monitoring kiszolgálása), az ember-gép kapcsolat vagy a vizsgálószemélyek képzése.

Átmeneti hegesztési varrat ultrahangos vizsgálat szimuláció

Természetesen tudomásul kell vennünk, hogy a MARO­VISZ konferenciája 2019-ben nem az NDT 4.0 körül fog forogni, de ez a téma ma már itthon is megkerülhetetlen. Célunk, hogy a résztvevők, a tágabb hazai vizsgálóközösség tisztában legyen a világban zajló változásokkal, és készüljön fel azokra. A szervezők az idei konferencia vezérfonalának azt a tényt választották, hogy Magyarországon jelenleg számos tervezett nagyberuházásról tudunk, némelyek esetében már az első jelentősebb lépések meg is történtek. Ezek közül kiemelkedik a Paksi Atomerőmű kapacitásbővítése (Paks II.), de idetartoznak az olajipar tervezett beruházásai, és ne feledjük el az autóipart, az autóipari beszállítókat vagy a vegyipar számtalan ágát.

Erőművi hőcserélőcsövek örvényáramú vizsgálata
Reaktortartály vizuális vizsgálata búvárrobottal

Ennek szellemében a konferencia célkitűzése, hogy egyrészt bemutassa a hazai roncsolásmentes vizsgálóközösségnek az elkövetkező évek azon lehetőségeit és kihívásait, amelyeket ezek a beruházások jelentenek számukra; másrészt tájékoztassa a beruházásokban érintett iparágak szakembereit és döntéshozóit a roncsolásmentes vizsgálat jelenlegi helyzetéről és jövőbeni lehetőségeiről; továbbá, hogy lehetőséget kínáljon a beruházók és a vizsgálók közvetlen párbeszédjéhez.
E célok teljesítése érdekében olyan, a beruházásokért felelős személyek fognak megszólalni a konferencián, akik teljes mértékben tisztában vannak a roncsolásmentes vizsgálat szerepével a létesítmények építése, szerelése, üzembe helyezése, majd későbbi üzemeltetése folyamatában. Megszólalnak majd olyan kompetens személyek, úgy a műszaki, mint a gazdasági tervezés oldaláról, akik információt adnak arról, hogy milyen módon veszik figyelembe a roncsolásmentes vizsgálatot, annak szükségességét és értékét munkájuk során. Valljuk, hogy az anyagvizsgálat a beruházás, illetve a későbbi termék vagy szolgáltatás szempontjából kihagyhatatlan hozzáadott érték, és nem feleslegesen elköltött pénz. Hozzájárul a termék vagy szolgáltatás minőségének biztosításához, valamint az üzemelő létesítmény és környezete biztonságához, beleértve a kiszolgálószemélyeket, a lakosságot, a természetes és az épített környezetet.

Mágneses repedésvizsgálat eredménye csővázas darugémen

A konferencia természetesen foglalkozik a hazai anyagvizsgálat helyzetével, a vizsgálószemélyek elismertségével, képzettségével és helyével, szerepével a teljes gazdasági folyamatban. Mindezek mellett hagyományosan teret biztosítunk az új roncsolásmentes vizsgálati eljárások és technikák ismertetésének is. A konferencia része lesz annak elemzése, hogy mi a roncsolásmentes vizsgálat szerepe az ipari káresetek megelőzésében és azok elemzésében. Tudjuk, hogy a roncsolásmentes vizsgálat minőségi láncának leggyengébb láncszeme – és nem csak hazánkban – a vizsgáló személy. Ezért kiemelten fontosnak tartjuk a vizsgálók képzésének, minősítésének és tanúsításának, valamint a vizsgálólaboratóriumok akkreditálásának és a teljesítőképességük értékelésére szolgáló jártassági vizsgálatoknak a szerepét. Egyre intenzívebb a tevékenység a roncsolásmentes vizsgálat önálló mérnöki diszciplínaként történő elfogadása érdekében. Ezek a kérdések is mind a konferencia napirendjén lesznek.

A konferencia szerves részét képező kiállításon jelen lesznek mindazok a hazai és külföldi cégek, amelyek roncsolásmentes vizsgálóberendezések, -eszközök és szoftverek fejlesztésével, gyártásával, forgalmazásával foglalkoznak, és termékeiket, illetve eredményeiket be kívánják mutatni. Várjuk a kiállításra azokat is, akik a roncsolásmentes vizsgálószakemberek képzésével kapcsolatos képzési, illetve demonstrációs anyagokat szeretnének bemutatni.

A konferencia weblapja:
marovisz-rakk.hu


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka